جابجایی درخت خرمالو

جابجایی درخت خرمالو

درخت خرمالو نسبت به عمل جابجایی بسیار حساس است، بهترین زمان برای جابجایی درخت خرمالو در پاییز یا اسفند ماه می باشد (نباید درخت خرمالو سرما زده شود)
چوب محکم و سنگین درخت خرمالو در صنعت معرق کاری، منبت کاری و مبل سازی کاربرد دارد.
ارتفاع درخت خرمالو به ۴ تا ۵ متر می رسد.

نکات مهم در جابجایی درخت خرمالو

هنگام جابجایی درخت خرمالو باید شرایط اکوسیستمی محل مقصد مناسب رشد درخت خرمالو باشد. برای جابجایی درخت خرمالو و بررسی شرایط اکوسیستمی می توانید از پیمانکار جابجایی درخت مشاوره بگیرید.
شرکت نهالستان نصیری با در اختیار داشتن پیمانکاران مجرب می توانند به شما در جابجایی درخت خرمالو کمک کند.
محیط مناسب برای جابجایی درخت خرمالو
 

شرایط محیطی مناسب برای کاشت و جابجایی درخت خرمالو به شرح زیر است:

  • رشد و عملکرد مطلوب درخت خرمالو در مناطق خنک و معتدل ( در صورتی که منطقه درخت خرمالو سرد است باید آن را محصور کنید)
  • عمق گودالی که برای جابجایی درخت خرمالو حفر شده باید برابر مکان قبلی درخت باشد، عمیق یا سطحی بودن درخت پس از جابجایی هر دو برای درخت ضرر دارد.
  • نیاز درخت خرمالو به آب در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا بیشتر از بهار است.
  • رشد مطلوب درخت خرمالو در خاک هایی با اسیدیته بین ۵/۶ تا ۵/٧
  • درخت خرمالو نسبت به جنس خاک زیاد حساس نیست و می تواند در خاک های مختلف با زهکشی مناسب، بافت متوسط، خاک حاصلخیز و خاک رس رشد کند.

نکات مهم پس از جابجایی درخت خرمالو


  • پس از جابجایی فقط یک مرتبه به درخت آب دهید و برای آبیاری دوم تا زمان جوانه زدن درخت خرمالو صبر کنید. فاسد شدن ریشه درخت خرمالو به دلیل آبیاری بیش ازحد
  • خودداری از کودهی حیوانی و شيميايی در سال اول، بعد از سال دوم درخت خرمالو را کود دهید. جلوگیری از ریزش میوه درخت خرمالو با کودهی و تقویت درخت
  • هرس درخت بعد از سال دوم انجام شود.