درخت بن دار

 
درخت بن دار چیست؟
سوالی که بیشترکاربران درذهن خود دارند این است که درخت بن دارچیست؟
درجواب این سوال باید گفت که به درختی باضخامت تنه زیاد،چندساله،ریشه پُر درخت بن دار میگویند. درختان بن دار ریشه های سطحی نداشته وریشه های آن عمیق است. امروزه تمامی درختان چندساله قابلیت جابه جایی دارندفقط باید به این نکته توجه شود اگردرخت بن دار خود را بدون آگاهی جابه جا کنیدیا از تیمی غیر حرفه ای درخت خریداری کنیدباعث نابودی درخت بن دار میشویم پس بهترین گزینه برای خرید درخت بن دار انتخاب تیم حرفه ای مناسب است که سابقه ای چندساله در این زمینه دارند. درختان بن داروقتی در محل کاشته میشود به نگهداری زیادی نیازمنداست وهنگامی که درخت اولین جوانه برگدهی راآغاز کرد دیگرمیتوان از سلامت ورشد درخت مطمئن شد.

 
 
فواید استفاده از درخت بن بالاچیست؟
درخت بن بالا به علت اینکه ضخامت تنه بالا است ودرخت سن دار بوده در باغات استفاده میشود و فضارا قدیمی و مُسن نشان میدهد. وبهترین گزینه برای کاربران است زیرا با گذشت زمانی کم میتوانند بهترین بهره برداری را از محیط خود داشته باشند. به طور طبیعی در یک محیط اگر یک نهال کاشته شود و شرایط آن نهال مساعد باشد حدود 4سال زمان میبرد تا نهال ماکمی رشد پیدا کند، پس برای داشتن یک درخت حدود 40 سال زمان نیاز داشته. ودر یک باغی که تازه تاسیس میشود کاربر آن باید زمان زیادی را صرف بزگ شدن و داشتن یک فضای قوی بگذارد. ولی با انتخاب درخت بن دار مناسب اقلیم و منطقه میتوانیم به راحتی این زمان را کم کنیم.

 
 
دوام درخت بن بالاچگونه است؟
 
نخستین چیزی که در درخت بن بالا توجه باید کرد، دوام آن است. این درختان ریشه هایی قوی دارند و در طول زمان مقاومت بیشتری در برابر شرایط جغرافیایی و آب و هوایی از خود نشان داده ولی باید به این نکته بسیار توجه شود که این حقیقت که این درختان از ریشه و بنیه قوی تری نسبت به سایر درختان و نهال ها برخوردار هستند، باعث نمی شود که نگهداری از درخت بن بالا زوایای خاص خود را نداشته باشد. اتفاقا رسیدگی به این درختان، بر پایه دستورالعمل های لازم وضروری است.هنگامی که درخت بن بالا را در محل مورد نظر کاشته :
1-حتما در فصل کاشت گیاه و هنگام خواب ،درخت جابه جا شود.
2-بستر درخت بن بالا حتمابا ترکیب خاکی مناسب پُرشود.
3-آبیاری درخت بن بالا با دقت وبه طور منظم باشد.
4-از ریختن بیش از حد کود و مواد مغذی اکیدا خوداری شود.

اگرطول عمر بالاتری در قیاس با سایر درختان مد نظر داریدیابه واقع اگرقصد باغی مسن بافضای سبزی طولانی مدت دارید، حتمااستفاده ازدرخت های بن بالا را توصیه می کنیم تا فضای سبز ایجاد شده و هزینه صرف گشته، برای مدت زمان طولانی تری دوام داشته باشد.

 
طریقه نگهداری درخت بن بالاچگونه است؟
درختان بن دار به علت اینکه درخت سن بیشتری داشته از مقاومت خوبی برخوردار میباشند ولی باید به یکسری نکات توجه بسیاری شود:
1-درخت بن دار حتما متناسب با اقلیم وشرایط آب و هوایی همان منطقه باشد.
2-خارج کردن،حمل ونقل درخت بن بالا را به تیمی حرفه ای بسپارید ویا با دقت بسیاری این کار صورت بگیرد.
3- بستر وگودال درخت بن بالااز نظر(عمق،خاک اطراف، مجاورت با گیاهان دیگرو...) متناسب باشد.
4-حتما در فصل کاشت گیاه و هنگام خواب ،درخت جابه جا شود.
5- بستر درخت بن بالا حتمابا ترکیب خاکی مناسب پُرشود.
6-آبیاری درخت بن بالا با دقت وبه طور منظم باشد.
7- از ریختن بیش از حد کود و مواد مغذی اکیدا خوداری شود.
8- مواظب باشید که درخت بن دارازدرختان اطراف خودآفتی جذب نکند پس برای پیش گیری بهتراست که قبل ازکاشت درخت بن دار سمپاشی درختان دیگر صورت بگیرد.
9-پس از اینکه درخت بن داراولین جوانه های خود را زد میتوان از سلامت درخت خود مطمئن شوید.