نهال گردو اسرائیلی

  

نهال گردوي اسرائيلي

اولين بار اين نهال را يک اسرائيلي به مرکز تحقيقات باغباني  در کرج آورد حدوداً 40 سال پيش  و در آنجا تکثير پيداکرد.
از خصوصيات اين گردو اينکه:
 •  در هر خوشه 5 تا 15گردو دارد 
 • زود بازده است 
 • از ارقام دير گل است
 • مقاوم در مناطق سردسيري
 • از ارقام پايه کوتاه است
 • چربي اين گردو از گردو هاي ديگر بيشتر است
 • باردهي بيشتر نسبت به گردوهاي ديگر
گردوي اسرائيلي ميوه ي متوسط کمي بيضي شکل و پر مغز و سالم  پوست کاغذي دارد.
ازلحاظ تجاري اين گردو باردهي خوبي دارد.
درخت گردوي اسرائيلي بسيار بلند قد بوده  و تا 15 متر هم مي رسد. ميوه ي اين درخت اواخر شهريور و مهر برداشت مي شود.
آب و هواي مناسب براي رشد اين درخت آب وهواي مديترانه اي است يعني جاهايي که تابستان هاي معتدل و زمستان هاي سرد دارند به خوبي رشد مي کند.
اين نهال در زمستان تا دماي 20- درجه را مي تواند تحمل کند و در تابستان تا دماي 35 درجه را مي تواند تحمل کند. اين نهال به سرماي ديروقت بهاره حساس است .کشت اين درخت در مناطقي  که رطوبتشان به کمتر از 25 درصد مي رسد بلامانع است.
اين نهال يک تا دو سال بعد از کاشت به صورت اغراق آميز بار مي دهد.
اگر اين نهال را 20 تا 30 سانت بالا تر از جوي بکاريم در آينده به بيماري آب سياه مبتلا نمي شود.
در احداث باغهای جدید باید  حتما از نهال پیوندی استفاده کرد. 

خاک

خاک مناسب کاشت نهال گردو خوشه ای در چاله هایی که نهال گردو در آنها کاشته میشود بایستی بعداز حفر چاله خاک آن را از انواع کودهای حیوانی و شیمیایی غنی کرد. 
عمق چاله ها 1 متر و قطر آن2 متر باشد بهتراست. اگر از چند ماه قبل اين خاک را غني کنيم بهتر است.
بعد از کاشت نهال گردو در چاله ها میتوانیم در فصل بهار و تابستان سطح خاک اطراف نهال درخت گردورا با برگهای پوسیده بپوشانيم.
اين کار باعث مي شود تا از تبخیر و هدر رفتن آب جلوگیری شود و باعث اصلاح خاک مي شود.

آبياري

 آبياري  به موقع درخت گردو باعث باردهي خوب و به هنگام اين درخت مي گردد. پس نبايد در اين کار اهمال ورزيد،
چراکه غفلت در اين موضوع به محصول سال بعد هم آسيب مي زند.
ميزان آبياري به عوامل زيادي بستگي دارد :
 • سن
 • قدرت رشد
 • عملکرد
 • تراکم درخت
 • شرايط محل کاشت
آبياري درخت خوشه اي(اسرائيلي)به چند روش مختلف انجام مي شود:
 1. غرقابي
 2. نواري 
 3. قطره اي
 4. باراني
برای آبیاری از آب رودخانه و يا قنات مي تواند استفاده کرد.

نکته مهم

در اواخر مهر ماه ديگر نبايد درختان گردو را آبياري کرد . آبياري در فصل پايز و زمستان باعث سرمازدگي درختان مي شود.
قیمت نهال بذری اصلاح شده اسرائیلی : از ۱۵۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ تومان 

کود دهی درخت گردو:

قبل از کاشت نهال گردو باید خاک از لحاظ عناصر خاک مانند:ازت-پتاسیم-فسفر-آهن-روی-مس-منگنز و کلسیم غنی شود.

این عناصر بایستی همراه خاک مخلوط شده ودر چاله های حفر شده ریخته شود.