نهال گردو روند

 نهال گردو روند پیوندی 

خاستگاه این نهال در کشور ایتالیا بوده است. اين نهال گردو در اواسط فروردین ماه شروع به رشد می کند.
از لحاظ گرده، گرده زیادی دارد به دلیل اینکه گل نر زیاد تولید می کند.  هر درخت را  با فاصله ۵ تا۷ متر مي کارند.
عمر این درخت بیش از ۱۰۰ سال است . نیاز به آب اين نهال در فاصله ۲۰ روز از هم آبياري مي شود.

تحمل خشکی را دارد وزن هر میوه آن  12 گرم می باشد وزن مغزه آن ۷ گرم باشد.پوشش اين گردو از دو پوسته یک پوسته سبز نرم بيروني دارد و يک پوسته دروني خشک چوبي دارد.
به طور کلی در مورد انواع گردوها می توان گفت گردو درختی است که با شرایط آب و هوایی مدیترانه ای سازگار است؛
یعنی تابستانهای معتدل و زمستان سرد در این آب و هوا به خوبی رشد می کند. گردو به سرمای دير وقت بهاره حساس است.
پس باید منطقه ای را برای کشت این نهال در نظر گرفت که از سرمای بهاره در امان باشد.
 
 دمای 7 درجه سانتی گراد برای بیدار شدن از خواب زمستانه درخت کافیست. تحمل سرمايی که درخت گردو می تواند تحمل کند ۲۰- درجه است.
گردو با رطوبت ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد نمی کند  رطوبت بالای ۲۵ درصد بهتر رشد می کند. رشد گردو در  خاک های شنی و لومی بهتر پرورش پیدا می کند.
 عمق خاک تا ۳ متر يا عمق بیشتر هم باشد بهتر است. خاکهای شنی رطوبت را در خود نگه می دارند وبرای پرورش درخت گردو بهتر است.
همچنین زهکشی و تهویه بالا  اين نوع خاک ها به بهتر بودن آن کمک مي کند. است ای که در منطقه ایران وجود دارد  pH  بالا دارد برای کم کردن ph خاک چند مورد باید توجه کرد.
آب به طور کلی در هر هکتار هر هزار متر مکعب آب نیاز دارد آبیاری به صورت قطره ای ۶ هزار مترمکعب در هر آب نیاز دارد.
شیب خاک به جنوبی باعث می‌شود به گلدهی نهال زودتر انجام شود و خطر سرمازدگی بهاره را در پی دارد. ارتفاع ازسطح دریا براي کاشت اين نهال ۸۰۰  تا ۲۰۰۰ متر در نظر گرفته مي شود.
 گرده افشانی نهال درخت گردو ازطریق باد انجام می گیرد.