نهال گردو رقم جمال

 گردوي رقم جمال

یکی دیگر از ارقام گردو های ایرانی، گردوی رقم جمال می باشد. این گردو به نام محققی این گردو که نامش جمال است روي این گردو نامگذاری شده است.
  گردوی رقم جمال جز انواع پربار و میوه های آن از نوع بزرگ می باشد.شکل شان به بیضی تمایل دارد و پوسته چوبی آن از نوع کاغذی می باشد.
این نوع نهال گردو در بهار برگ های آن زودتر از انواع دیگر در می آید. گردو سرمای شدید را نمی تواند تحمل کند.
رتبه بندی ایران  در توليد محصول گردو در جهان ۲۳ هزار تن در سال بوده است و در جهان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
توليد اين میزان محصول به ۱۰۰ هزار هکتار زمین را در برگرفته است.
اگر هرس درخت گردو به موقع انجام شود بسیاری از مشکلات باغات گردوی ایران حل خواهد شد.
 یکی از مشکلاتی که بر سر راه کاشت گردو در ایران می باشد طغیان آفت‌ها و بیماری‌هایی است که به این درخت آسیب می زند.
 نهال های گردو از نوع پیوندی بهتر عمل می کنند تا از نوع بذری وزن انواع پیوندی به مرغوبیت محصول کمک بیشتری می کند.
آبياري به روش سنتی به مشکلات باغات گردو افزوده است. در ایران برداشت محصول گردو به طور متوسط از یک و نیم تن تا دو تن در هکتار می رسد.
اگر بتوانیم مشکلاتی را که بر سر راه کاشت انواع نهال های گردو در باغات ایران وجود دارد را برطرف کنیم، قدم مهمی در صنعت گردوکاری ایران برداشته ايم.
این کار به اصلاح و احیا باغات کمک می کند. هدف از این کار رشد توليد محصول گردو هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی  در سطح جهاني می باشد.